voor inwoners, met gemeenten

Snel steun op school na huiselijk geweld

Publicatiedatum: 2 november 2020

Kinderen die thuis geweld meemaken kunnen eerder steun en hulp krijgen van hun leerkracht. Om die reden wordt in de gemeente Huizen de pilot Handle with Care gestart waarbij primair onderwijs, politie en Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek nauw samenwerken. Elf basisscholen in Huizen doen mee aan de pilot Handle with Care.

Kinderen die thuis geweld meemaken, voelen zich vaak alleen met hun ervaringen. Vaak weten hun leerkrachten niet dat er thuis sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Door in te zetten op Handle with Care kunnen leerkrachten direct steun bieden. Er is – binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld ─ steun op school voor het kind. Deze snelle steun in een vertrouwde omgeving is van grote waarde voor het kind.

Hoe gaat het in z’n werk?

De politie heeft contact met Veilig Thuis na een incident met geweld bij een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd. Veilig Thuis geeft dit aan school door. Zij vertellen niet wat er precies is gebeurd, dit mogen zij uit privacyoverwegingen niet. Leerkrachten die op de hoogte zijn van de situatie ontzien het kind bijvoorbeeld bij taken die niet af zijn en geven extra positieve aandacht aan de leerling. Indien de leerling er behoefte aan heeft, kan hij of zij de situatie ook met de leerkracht bespreken. Dit gaat wat makkelijker als de leerkracht al op de hoogte is dat er thuis iets is gebeurd.

Pilot start in gemeente Huizen

Gemeente Huizen is de eerste gemeente in Gooi en Vechtstreek waar deze nieuwe werkwijze van start gaat. Maandag 2 november is het convenant Handle with Care ondertekend door Veilig Thuis en de wethouders van de gemeente Huizen Maarten Hoelscher en Marlous Verbeek. Alle deelnemende scholen hebben inmiddels ook hun handtekening gezet. Maarten Hoelscher: “Ik ben trots dat we als eerste gemeente in Gooi en Vechtstreek starten met Handle with Care. Een ontzettend belangrijke stap voor kinderen die thuis in zo’n moeilijke en stressvolle situatie zitten. Ieder kind verdient een luisterend oor en steun na een geweldsincident thuis. Ik ben blij dat we deze kinderen nu door middel van Handle with Care kunnen ondersteunen.”

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation*. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”
De eerste resultaten in Heerlen, Wageningen, Achtkarspelen en Maastricht zijn positief. In een groot deel van de gevallen was de leerkracht nog nooit iets aan het kind opgevallen. Door het signaal konden kinderen eerder worden ondersteund.

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar wordt de werkwijze ook in een aantal andere regio’s uitgebreid.
*Augeo foundation is een organisatie die als doel heeft om professionals te helpen die dagelijks met kinderen en ouders werken en te maken kunnen krijgen met kindermishandeling.

Meer nieuws

Al het nieuws