voor inwoners, met gemeenten

Snelle en praktische hulp van Jeugd en Gezin

Publicatiedatum: 6 februari 2018

Hoe vinden ouders de dienstverlening van Jeugd en Gezin? Welke verbeterpunten zijn er? Deze en meer vragen zijn aan bod gekomen bij de Samenkracht-bijeenkomst die op 17 januari jl. heeft plaatsgevonden. Ouders die opvoedondersteuning krijgen van Jeugd en Gezin hebben feedback gegeven op die dienstverlening.

Jeugd en Gezin doet veel goeds voor inwoners. De kracht van Jeugd en Gezin kan beter worden benut door meer zichtbaar te zijn.

Resultaten

De bijeenkomst heeft verschillende resultaten opgeleverd. Ouders zijn positief: Jeugd en Gezin biedt snelle en praktische hulp. Wel moet er meer bekendheid gegeven worden aan de dienstverlening. Idee dat is aangedragen, is om leuke bijeenkomst en voor ouders te organiseren waar tegelijkertijd informatie wordt gegeven.

Ouders vinden het belangrijk dat er continuïteit zit in de verpleegkundige die bij een kind op school is. Dit houdt in dat, indien nodig, dezelfde verpleegkundige bij een kind betrokken moet blijven als diegene naar het voortgezet onderwijs gaat.
Een andere conclusie is dat dé opvoedmethode niet bestaat. Het blijkt maatwerk. Opvoedmethodes kunnen wel een goede basis of inspiratie zijn.

Vervolg

De input van de bijeenkomst wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van Jeugd en Gezin. Er komen nog meer Samenkracht-bijeenkomsten. Jeugd en Gezin wil in gesprek blijven met ouders om te weten hoe de dienstverlening is en welke verbeterpunten er zijn.

Meer informatie

Bij Jeugd en Gezin kun je terecht voor advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en opvoeding van je kind. Dit kan bij het consultatiebureau en het CJG. Meer weten over de dienstverlening van Jeugd en Gezin? Kijk dan op de website.

Voor meer informatie over de Samenkrachtbijeenkomst stuur een mail sturen naar samenkracht@regiogv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws