voor inwoners, met gemeenten

Snelle steun voor leerlingen na huiselijk geweld

Publicatiedatum: 14 oktober 2022

Middelbare scholen gaan werken met methode ‘Handle with Care’

Middelbare scholen uit Gooi en Vechtstreek gaan met de politie en Veilig Thuis nauw samenwerken bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. Dit wordt gedaan door de methode Handle with Care. Naast de middelbare scholen, sluiten basisscholen uit Laren, Blaricum en Wijdemeren ook aan bij Handle with Care.

Veilig Thuis geeft na huiselijk geweld, waarbij de politie bij betrokken is, een signaal door aan school. Bij deze samenwerking streeft men ernaar om al dezelfde schooldag steun te bieden op school voor de jeugdige. Zo kunnen docenten een leerling extra aandacht geven op school.

Politie, Veilig Thuis en middelbare scholen uit de regio Gooi en Vechtstreek en de bassischolen uit gemeenten Laren, Blaricum en Wijdemeren hebben donderdag 13 oktober in ISK ’t Gooi (Internationale Schakel Klas) in Laren een startbijeenkomst gehad over de werkwijze ‘Handle with Care’.

Tijdens het startmoment heeft een ervaringsdeskundige haar verhaal verteld over alle signalen die zij vroeger als kind heeft afgegeven aan leerkrachten en hoe zij baat heeft gehad met een werkwijze als Handle with Care: “Als kind ben je in een dergelijke situatie verschrikkelijk bang, eenzaam en verward en dan is het heel fijn dat er tenminste één vertrouwenspersoon afweet van de situatie bij jou thuis. Iemand die het gesprek met je aangaat en aangeeft dat het goed is als je wilt praten, of als je juist niet wilt praten en dat het ook goed is als je even wilt uithuilen of gewoon alleen maar tot rust wilt komen.”
Kinderen en jeugdigen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan vaak dezelfde dag gewoon naar school. Meestal weten hun leerkrachten niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. Door Handle with Care weten de leerkrachten het wel en kunnen ze de kinderen steunen.

Werkwijze Handle with Care

De politie heeft contact met Veilig Thuis na een incident met geweld. Veilig Thuis geeft aan school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Docenten steunen hun leerlingen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien. Simpel, snel, in een vertrouwde omgeving, en van grote waarde voor het kind.

Een groot deel van het basisonderwijs in Huizen, Gooise Meren en Hilversum is al eerder aangesloten bij Handle with Care. Nu gaan basisscholen in Blaricum, Laren en Wijdemeren en middelbare scholen in de regio werken met deze methode.

Initiatief Augeo Foundation

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker:: “In elke klas zitten kinderen die helaas thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo erg dat de politie eraan te pas moet komen. Snelle steun voor die kinderen is cruciaal. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.”

Meer nieuws

Al het nieuws