voor inwoners, met gemeenten

Snelle steun voor leerlingen na huiselijk geweld

Publicatiedatum: 11 mei 2022

Nieuwe werkwijze ‘Handle with Care’ in Hilversum en Gooise Meren

In de gemeenten Hilversum en Gooise Meren gaan het basisonderwijs, de politie en Veilig Thuis nauw samenwerken bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. Veilig Thuis geeft na geweld of andere heftige incidenten waarbij de politie bij betrokken is, een signaal door aan school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen en is er extra aandacht op school na geweld.

Basisscholen uit gemeenten Hilversum en Gooise Meren, politie en Veilig Thuis hebben dinsdag 10 mei in de Sterrenschool in Hilversum een convenant ondertekend voor de werkwijze ‘Handle with Care’. Door het convenant te ondertekenen geven de basisscholen aan om kinderen extra steun te bieden na geweld.

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan vaak de volgende dag gewoon naar school. Meestal weten hun leerkrachten niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. Door de werkwijze Handle with Care weten de leerkrachten het wel en kunnen ze de kinderen steunen en extra aandacht geven op school.

Werkwijze Handle with Care

De politie heeft contact met Veilig Thuis na een incident met geweld. Veilig Thuis geeft aan school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Leerkrachten steunen hun leerlingen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien.
Tijdens de bijeenkomst in de Sterrenschool hebben directeuren, vertrouwenspersonen en intern begeleiders van basisscholen, de politie en medewerkers van Veilig Thuis uitleg gekregen over de werkwijze.

Op basisscholen in de gemeente Huizen wordt na de pilot in 2020, de Handle with Care methode toegepast als er sprake is van huiselijk geweld. 30 kinderen zijn gesteund door hun leerkrachten via deze methode.

Initiatief Augeo Foundation

Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “In elke klas zitten kinderen die thuis geweld meemaken. Bij sommige kinderen is dat geweld zo erg dat de politie eraan te pas moet komen. Snelle steun voor die kinderen is cruciaal. Als het kind steun krijgt in de vertrouwde schoolomgeving en zich daar veilig voelt, kan dat helpen om de stress te laten zakken. Daardoor heeft het kind de rust om te leren en zich te ontwikkelen.”

Meer nieuws

Al het nieuws