voor inwoners, met gemeenten

Speciaal vervoer voor personen in psychiatrische crisis

Publicatiedatum: 12 september 2018

Vanaf september 2018 is een pilot ‘passend vervoer’, voor de duur van een jaar, van start gegaan. Deze pilot wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van GGZ Centraal.  

De pilot houdt in dat personen die zich in een crisis bevinden passend worden vervoerd. Hierbij is begeleid GGZ vervoer toegevoegd aan het aanbod van vervoersmogelijkheden naast het eigen, politie en ambulancevervoer. Dit vervoer is speciaal voor mensen die zich in een (vermoedelijk) psychiatrische crisis bevinden en vervoerd moeten worden onder begeleiding van een GGZ professional. Dit wordt gedaan in een niet stigmatiserend, prikkelarm busje. Hetgeen het herstel van de patiënt ten goede komt. Deze vervoersmogelijkheid kan door GGZ crisisdienst, zowel voor als na hun beoordeling, worden ingezet.

De pilot kan worden uitgevoerd doordat een subsidie van het Rijk is gehonoreerd. Om passend vervoer voor mensen met verward gedrag te organiseren hebben GGZ Centraal, politie, de regionale ambulancevoorziening en Regio Gooi en Vechtstreek dit jaar een subsidie aangevraagd bij het Rijk. Deze aanvraag werd ondersteund door cliënt- en naastenvertegenwoordigers uit de regio Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws