voor inwoners, met gemeenten

Startsein Orange the World

Publicatiedatum: 26 november 2019

Het regionale startsein Orange the World is op 25 november in de Krachtcentrale in Huizen gegeven. Deze actie is om aandacht te vragen voor vrouwengeweld en wil bewustwording creëren en helpen het taboe op praten over geweld tegen vrouwen te doorbreken.

In aanwezigheid van 80 aanwezigen spraken verschillende mensen (bestuurders Maarten Hoelscher en Barbara Boudewijnse, medewerkers Veilig Thuis, Soroptimisten en een jongere van het initiatief No Drug in My Cup (ontworpen bierviltje om aandacht te vragen voor drugs in drankjes en het voorkomen ervan) over geweld tegen vrouwen.

Na het gesprek en een drankje is de Krachtcentrale oranje gekleurd. Naast de Krachtcentrale kleuren andere toonaangevende gebouwen zoals kerken, zwembaden, gemeentehuizen en forten in Gooi en Vechtstreek in deze periode oranje.

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen in haar leven met geweld te maken. Met de actie Orange the World wordt vanaf 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld.

De kans dat vrouwen te maken krijgen met geweld in huiselijke kring of seksueel geweld is groter dan iedere  andere vorm van geweld. 1 op de 10 Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, 1 op de 5 is weleens mishandeld door een (ex)partner en meer dan 75% van de vrouwen en meisjes is slachtoffer van een vorm van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. De overgrote meerderheid doet hiervan echter geen aangifte of melding. Veelal omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden.

Gooi en Vechtstreek

In Gooi en Vechtstreek maakten vorig jaar 80 mensen (waarvan overgrote deel vrouw) melding bij de politie van verkrachting, aanranding en schennis van de eerbaarheid. Een veel groter aantal vrouwen werd slachtoffer van huiselijk  geweld. Naar schatting maken jaarlijks ruim 2300 volwassenen en 1600 jeugdigen in Gooi en Vechtstreek ernstig fysiek of seksueel geweld mee in huiselijke kring.

 Soroptimisten en Zonta

De Soroptimisten en Zonta zetten zich wereldwijd in om geweld tegen vrouwen te stoppen. In Gooi en Vechtstreek hebben zij voor Orange the World de handen ineen geslagen. Zij zijn aanwezig bij de opening en voeren campagne door onder andere het gesprek aan te gaan met meer dan 2000 vrouwen in de regio om het taboe te doorbreken en de weg te wijzen naar hulp.

Hulp

Voor hulp bij geweld kan altijd contact worden opgenomen met de politie via 0800-8844. Als het gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling kan 24-7 contact worden opgenomen met Veilig Thuis via  0800–2000.  Is er sprake van een acute, onveilige situatie of een crisis en is direct  hulp nodig? Bel dan altijd met 112.

Meer nieuws

Al het nieuws