voor inwoners, met gemeenten

Taal- en rekenachterstand volwassenen aangepakt

Publicatiedatum: 5 november 2018

In Nederland en ook in Gooi en Vechtstreek hebben 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit kan het voor inwoners moeilijk maken om in de samenleving mee te doen. De  gemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes) maken hier werk van. Zij bieden vanaf januari 2019 taal- en rekencursussen én lessen in digitale vaardigheden voor  volwassenen aan hun inwoners.

De Hilversumse wethouder Annette Wolthers is namens het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein de bestuurlijk trekker van de volwasseneneducatie: “We vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Daarvoor moet je de taal goed beheersen en kunnen lezen en schrijven. We hebben daarom gezorgd voor een breed cursusaanbod voor inwoners, zodat iedereen die wil een kans krijgt om kennis bij te spijkeren of nieuwe dingen te leren.”

Alle cursussen zijn erop gericht mensen in het dagelijkse leven te helpen, maar het doel van de cursussen verschilt. De ene cursus is gericht op het behouden van een baan of het gemakkelijker vinden van een baan. De cursussen worden op maat ingezet. Dit is afhankelijk van wat mensen willen leren en hun ontwikkelpad. Soms willen mensen een cursus volgen om als vrijwilliger aan de slag te gaan of om  toegelaten te worden op een beroepsopleiding.

De cursussen zijn voor volwassenen vanaf 18 jaar, die wonen in een van de gemeenten en niet inburgeringsplichtig zijn. Het maakt niet uit of je opgegroeid bent in Nederland of daarbuiten. Aan het deelnemen van de cursus zijn geen kosten verbonden.

De organisaties die cursussen aanbieden zijn: MBO College Hilversum, TopTaal, SIPI, Danner & Danner en de bibliotheken samen met TWinburgering.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich melden bij één van de organisaties of bij het loket van de gemeente.

Aanbieders taal- en rekencursussen en lessen in digitale vaardigheden voor volwassenen

Meer nieuws

Al het nieuws