voor inwoners, met gemeenten

Taalakkoord 2019-2021

Publicatiedatum: 2 september 2019

In Gooi en Vechtstreek zijn 12.000 mensen onvoldoende (digi)taalvaardig. Ruim vijftig maatschappelijke organisaties en de acht gemeenten in de regio spreken af om oog te hebben voor deze inwoners. Websites en folders worden aangepast, medewerkers worden geschoold in het herkennen van laaggeletterdheid en taalcursussen worden gegeven. Deze verbeteringen en aanpassingen staan in het Taalakkoord 2019-2021

Het doel is dat alle inwoners van de regio de kans krijgen om beter te kunnen lezen, schrijven, rekenen en beschikken over voldoende digitale vaardigheden. De ondertekenaars slaan de handen ineen en bundelen kennis om meer laaggeletterden te bereiken. Iedereen moet namelijk kunnen meedoen in regio Gooi en Vechtstreek.

Taalakkoord 2019-2021

Taalakkoord 2019-2021 toevoeging Dudok acties

Meer nieuws

Al het nieuws