voor inwoners, met gemeenten

Tot juli 2026 PMD scheiden, daarna PMD bij restafval. Inwoners: houd vol!

Publicatiedatum: 28 juni 2024

Vanaf 2026 wordt het gescheiden inzamelen van plastics, metaal en drankkartons (PMD) aan huis (bronscheiding) stopgezet. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten om dan over te stappen van bronscheiding naar nascheiding van PMD. Dit houdt in dat inwoners in de toekomst PMD bij het restafval kunnen deponeren, waarna gespecialiseerde verwerkers het PMD eruit halen. Deze verandering vindt niet onmiddellijk plaats, want tot 1 juli 2026 moeten inwoners nog steeds hun PMD zelf blijven scheiden om onnodige hoge kosten te voorkomen.

De aanleiding voor het maken van een nieuwe keuze in bron- of nascheiden is dat het contract voor de verwerking van het restafval halverwege 2026 afloopt. Vooruitlopend hierop heeft het algemeen bestuur van de Regio in februari dit jaar aan de gemeenteraden gevraagd om de keuze (via zienswijzen) ten aanzien van bron- of nascheiden kenbaar te maken. Daarbij zijn verschillende bouwstenen meegegeven om de weging op de aspecten dienstverlening, duurzaamheid en kosten zorgvuldig te maken. De gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren hebben gekozen voor nascheiding. Blaricum en Huizen kozen voor doorgaan met bronscheiding.

Bert Rebel, bestuurlijk trekker namens het algemeen bestuur, benadrukt het belang van deze overgangsperiode: “De democratie heeft gesproken. Mooi om te zien en te ervaren dat er regionaal een breed gedragen besluit is genomen. Nu moeten inwoners paradoxaal genoeg nog even doorgaan met wat ze al langere tijd zo goed doen: zelf thuis PMD scheiden. Het nieuwe contract voor nascheiden gaat immers pas in per 1 juli 2026. Vanaf die datum kan PMD uit het restafval worden gehaald. Als inwoners nu al PMD bij het restafval deponeren, kan dat niet worden hergebruikt en stijgen de kosten van het verwerken van afval. We begrijpen heel goed dat we daarmee van inwoners iets heel ingewikkelds vragen. Maar met nascheiding in het vooruitzicht, is het van groot belang dat inwoners de komende twee jaar zelf nog blijven bijdragen aan kwalitatief goede bronscheiding.”

Aanbestedingen als deze hebben een bepaalde doorlooptijd. Daarop wordt nu al voorgesorteerd. De regionale grond- en afvalstoffendienst (GAD) begint deze zomer met de voorbereiding van een nieuw verwerkingscontract voor de periode na 1 juli 2026. Vanaf dan mogen inwoners hun PMD bij het restafval deponeren. Tot die tijd zet de GAD een communicatiecampagne in om de inwoners van de regio te blijven attenderen op het zelf scheiden van PMD. Op het moment dat de overgang van bron- naar nascheiding van PMD-afval daadwerkelijk gaat plaatsvinden, zal de GAD dit uiteraard uitgebreid en zorgvuldig gaan communiceren naar de inwoners van onze regio.

Voor meer informatie over deze veranderingen en hoe u kunt bijdragen aan een efficiënte afvalinzameling, kunt u terecht op www.gad.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws