voor inwoners, met gemeenten

Tussenbericht aanpak verward gedrag: ‘Weerbarstige werkelijkheid’

Publicatiedatum: 11 april 2018

Gebleken is dat mensen met verward gedrag vooral tussen wal en schip vallen omdat zij niet in een ‘hokje passen’. Iemand met meerdere problemen loopt vaak vast door de vele ‘schotten’ bij betrokken instanties. Het vraagt om een andere houding. Wat de persoon nodig heeft moet centraal staan en niet het systeem.

In het tussenbericht ‘Weerbarstige werkelijkheid’ geeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de stand van zaken weer.

  • Op steeds meer plekken in het land ontstaan er goede initiatieven en groeit langzaam het besef dat zorg voor deze kwetsbare groep mensen een betere samenwerking vereist. Gemeenten zijn dan ook redelijk positief over wat zij de afgelopen tijd bereikt hebben.
  • Aandachtspunten liggen vooral in het maken van de vertaalslag naar de praktijk en/of structurele afspraken over borging en financiering.
  • Daarnaast moet ook de betrokkenheid van familie bij de behandeling van cliënten nog meer aandacht krijgen.

Het regionale programma Bescherming & Opvang, waarbinnen de aanpak verward gedrag valt, zet het afgelopen jaar juist in op bovenstaande punten. Blijvende inzet en urgentie is van belang en hierop zal de Regio namens de regiogemeenten ook de komende jaren op blijven inzetten.’

Voor het volledige tussenbericht, de brief naar alle gemeenteraden, de reactie van de Staatssecretaris en ons regionale programma Bescherming & Opvang:

Meer nieuws

Al het nieuws