voor inwoners, met gemeenten

Uitbreiding elektriciteitsnet om knelpunten te voorkomen

Publicatiedatum: 27 december 2021

In tegenstelling tot andere delen in Nederland zijn er in regio Gooi en Vechtstreek op dit moment geen grote knelpunten op het elektriciteitsnet. Voor particulieren (kleinverbruik) is het altijd mogelijk een grotere aansluiting aan te vragen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, een laadpaal voor een elektrische auto en een warmtepomp. Wel lopen de wachttijden op door de grote drukte bij netbeheerder Liander.

De vraag naar stroom van consumenten en ondernemers neemt snel toe. Daarnaast wordt er steeds meer groene stroom opgewekt. Op heel zonnige momenten kunnen de kabels de duurzaam opgewekte stroom niet allemaal verwerken en ontstaan er soms ‘files’ op het elektriciteitsnet.

Er is veel meer netcapaciteit nodig. Liander investeert daarom de komende jaren flink in extra elektriciteitskabels en transformatorhuisjes.

Extra vraag naar stroom

Als ondernemers, woningcorporaties en instellingen (grootverbruik) meer elektriciteit willen gaan gebruiken kan het zijn dat hiervoor extra elektriciteitskabels of een transformatorhuisje nodig zijn. Regionaal portefeuillehouder Energietransitie Bart Heller: ‘Gelukkig hoef je als inwoner van regio Gooi en Vechtstreek je geen zorgen te maken of je zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Dat kan gewoon. Bij grotere projecten, bijvoorbeeld een groot bedrijfsdak, is het wel verstandig om vroegtijdig in gesprek te gaan met netbeheerder Liander. Want het kan zijn dat het aansluiten op het elektriciteitsnet wat langer duurt dan anders.’

Zichtbaar in de wijken

Het elektriciteitsnet vraagt ruimte; er is ondergronds ruimte nodig voor de kabels en bovengronds voor de transformatorhuisjes. In de toekomst is meer openbare ruimte nodig om het elektriciteitsnet van voldoende kwaliteit te houden. Concreet betekent dit dat Liander op veel plekken de kabels in de ondergrond gaat verzwaren of uitbreiden en dat er ongeveer drie keer zoveel transformatorhuisjes in de wijken nodig zijn dan nu. Dit zal het straatbeeld veranderen.

Samen aan de slag

‘Gelukkig zijn er nog geen grote problemen op het regionale elektriciteitsnet. Onze inwoners, bedrijven en organisaties kunnen door met verduurzamen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren. Met de stijgend energieprijzen is dat extra belangrijk, en ook nog eens extra gunstig voor de eigen portemonnee’, aldus Bart Heller. Meer informatie: www.duurzaambouwloket.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws