voor inwoners, met gemeenten

Uitkomsten Samenkracht! bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis

Publicatiedatum: 21 oktober 2019

2 oktober kwam de regionale klankbordgroep Geweld Hoort Nergens Thuis bijeen. De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er is gesproken over het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en waar wij als organisatie in kunnen verbeteren. Daarnaast is input geleverd voor het Regionaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis.

Een aantal conclusies:

  • Meer aandacht voor preventie
  • Meer inzet van ervaringsdeskundigen nodig
  • Behoefte aan contact met lotgenoten

Tot eind 2020 komt de klankbordgroep nog vier keer bij elkaar om mee te denken over projecten en ideeën met betrekking tot het Regionaal Actieplan.

Uitkomsten Samenkracht! Huiselijk geweld hoort nergens thuis 2 oktober 2019

Meer nieuws

Al het nieuws