voor inwoners, met gemeenten

Uitnodiging opening week van de pleegzorg

Publicatiedatum: 24 oktober 2023

UITNODIGING OPENING WEEK VAN DE PLEEGZORG: NOG STEEDS GROOT TEKORT AAN PLEEGOUDERS
Er is nog altijd een groot tekort aan pleegouders. Op dit moment wachten 30 kinderen uit de regio Gooi en Vechtstreek op een tweede thuis in een pleeggezin. Hun leven staat in de wacht omdat zij tijdelijk verblijven op een plek waar ze niet kunnen blijven wonen. Of omdat hun thuissituatie niet veilig of stabiel genoeg is om in op te groeien.
Er is al een aantal jaren sprake van een dalend aantal nieuwe pleegouders. Er zijn pleeggezinnen nodig waar kinderen veilig en stabiel kunnen wonen, maar ook zijn er pleeggezinnen nodig die kinderen opvangen tijdens het weekend of in de vakantie. In de Week van de Pleegzorg (1 t/m 8 november 2023) wordt hiervoor aandacht gevraagd en wordt extra ingezet op het vinden van voldoende nieuwe pleegouders.

De week van de Pleegzorg wordt officieel geopend op woensdagochtend 1 november met  pleegzorgorganisaties, pleegkinderen en pleegouders. Samen met regionaal portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs, Karin van Hunnik wordt op de Kerkbrink het startsein van deze belangrijke werving gegeven.

Wilt u meer weten?

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Woensdag 1 november om 10.00 uur.
Locatie: Kerkbrink (op het plein, ter hoogte van nummer 6)

Aanmelden voor de pers

Via Maaike Huisman m.huisman@regiogv.nl kunt u zich aanmelden.

Meer nieuws

Al het nieuws