voor inwoners, met gemeenten

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek zet zich in tegen ouderenmishandeling

Publicatiedatum: 11 juni 2018

Dag tegen Ouderenmishandeling

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Op het onderwerp ouderenmishandeling heerst nog steeds een taboe. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek besteedt rondom deze dag extra aandacht om bewustwording over dit onderwerp te vergroten. Er vindt onder andere een bijeenkomst plaats voor professionals, er is een filmpje en een nieuwe folder ontwikkeld. De folder wordt breed verspreid onder huisartsen, apotheken, wijkcentra en bibliotheken om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Ieder jaar worden in Nederland 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. De schatting is zelfs dat één op de tien ouderen nu of in de toekomst risico loopt financieel te worden uitgebuit. De laatste jaren neemt het aantal meldingen over financieel misbruik toe. Dit is slechts een van de vormen van ouderenmishandeling. Ook andere vormen van ouderenmishandeling komen voor zoals psychische en fysieke mishandeling.

Risico

Uit onderzoek blijkt dat het risico op ouderenmishandeling groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Ouderenmishandeling kan plaatsvinden bij de oudere thuis, maar ook in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen.
Met de toename van het aantal thuiswonende, zorgafhankelijke ouderen neemt het beroep op mantelzorgers toe.
Ouderenmishandeling kan zich voordoen tussen een oudere en hun (klein)kind, tussen partners onderling, maar ook kan de zorg- of hulpverlener zich te buiten gaan aan ongewenst gedrag tegen een oudere.
Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg worden meestal niet of te laat herkend.

Ik maak mij zorgen om iemand

Kent u iemand die weleens wordt geslagen, uitgescholden, gekleineerd, verwaarloosd of opgesloten? Of bij wie geld of spullen verdwijnen? Of heeft u hier misschien zelf mee te maken? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Ook als het om iemand anders gaat. Bel voor advies en ondersteuning 0800-2000. U kunt ook anoniem bellen. Of zie de website www.veiligthuisgv.nl.

Meer nieuws

Al het nieuws