voor inwoners, met gemeenten

Regionale samenwerkingsagenda: voor inwoners, met elkaar

Publicatiedatum: 26 april 2019

Strategische opgaven en speerpunten binnen de regionale samenwerking in Gooi en Vechtstreek staan beschreven in de Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022.

Deze agenda is een oproep van de gemeenteraden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om met elkaar te sturen op de toekomst van onze regio. Inwoners gebruiken samen de prachtige natuur, culturele en maatschappelijke voorzieningen en werklocaties die onze regio rijk is. Of het nu gaat om onderwijs, zorg, theater of iets simpels als winkelen; gemeentegrenzen spelen voor inwoners en bedrijven geen rol. Nu de gedwongen gemeentelijke herindeling van de baan is, ontstaat ruimte om met elkaar te werken aan het versterken van de regionale samenwerking.

Met de zienswijzen hebben de gemeenteraden eerder al laten zien waar de zorgen liggen: focus, legitimatie en slagkracht. Gemeenteraden brengen focus aan door het aantal speerpunten van twintig terug te brengen naar vijf. Deze bestuursperiode is gericht op de ruimtelijk economische ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek om het sociale en culturele voorzieningenniveau te kunnen behouden.

Lees hier de gehele Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 ‘Voor inwoners, met elkaar’.

Meer nieuws

Al het nieuws