voor inwoners, met gemeenten

Voortgangsrapportage beleidsplan Bescherming en Opvang

Publicatiedatum: 8 juni 2023

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met de uitvoering van het beleidsplan Bescherming en Opvang ‘Herstel de verbinding’ 2022 – 2025. Dankzij de inzet en betrokkenheid van onze gemeenten en de waardevolle bijdragen van onze maatschappelijke partners, hebben we al aanzienlijke stappen gezet. We willen onze waardering uitspreken voor de toewijding en inspanningen van alle betrokken partijen.

We zijn ons bewust van de grote opgaven die nog voor ons liggen en de complexiteit van de vraagstukken die we moeten aanpakken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdagingen aan te gaan en te blijven streven naar een betere bescherming en opvang voor iedereen die het nodig heeft. Samen kunnen we blijven bouwen aan een inclusieve en zorgzame samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

In de voortgangsrapportage zijn de uitkomsten tot nu toe te lezen en geeft tegelijkertijd een doorkijkje naar de resterende beleidsperiode.

Meer nieuws

Al het nieuws