voor inwoners, met gemeenten

Werkbezoek gedeputeerde Esther Rommel aan de Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 4 maart 2022

Gedeputeerde Esther Rommel bezocht vrijdag 4 maart onze regio. Dit deed ze in het kader van de strategische samenwerkingsagenda 2021-2023 en namens de Gedeputeerde Staten in haar rol als trekker van die agenda. Verschillende locaties werden samen met regionaal bestuurders Alexander Luijten en Gerard Kuipers bezocht. De locaties hadden te maken met de thema’s: de economie, een bereikbaar Gooi en Vechtstreek, het veenweidegebied en een gezonde leefomgeving.

Bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ‘s-Graveland werd de voortgang op de samenwerkingsagenda besproken. Verschillende projecten zijn tijdens het bezoek extra onder de aandacht gebracht. Waaronder het veenweidegebied en Laren Regenklaar als voorbeeld van omgang met klimaatadaptatie. De regionale economische ontwikkeling is besproken bij een bezoek aan het Mediapark in Hilversum. De middag werd afgesloten bij station Bussum-Zuid. Daar stonden de ontwikkelagenda Gooicorridor, ontwikkeling Buitenpoort Bussum-Zuid en Visit Gooi en Vecht centraal.

Strategische samenwerkingsagenda

De strategische samenwerkingsagenda 2021-2023 hebben de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, in het voorjaar 2021, vastgesteld. In deze agenda worden de onderwerpen uit de coalitieakkoord van de provincie en de gemeenten en de Regionale Samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek benadrukt.  Door de intensievere samenwerking moeten de doelen beter of sneller worden bereikt. De vier thema’s die centraal staan in de agenda zijn: de economie, een bereikbaar Gooi en Vechtstreek, het Veenweidegebied en een gezonde leefomgeving.

In de agenda staan een aantal strategische onderwerpen waarvoor gezamenlijke lobbyinzet nodig is. Hierdoor kunnen een aantal lange termijn doelen worden behaald, zoals de ontwikkeling van ov-knooppunten, een goede bereikbaarheid van onze regio per spoor en weg, een uitgewerkte veenweidestrategie, een klimaatbestendige regio en een versterkt economisch profiel.  Er zijn ook opgaven die niet specifiek benoemd staan in de samenwerkingsagenda, maar waar wel samen aan gewerkt wordt. Extra inspanning bovenop de huidige inzet leek daarvoor niet nodig of er zijn al aparte afspraken over vastgelegd in een andere agenda. Een voorbeeld is het vastgestelde woonakkoord.

Meer nieuws

Al het nieuws