voor inwoners, met gemeenten

Werkgevers benutten talent van statushouders

Publicatiedatum: 9 februari 2018

Eerst startbaan dan droombaan. Inburgering en opleiding samen. Aandacht voor mobiliteit. Een aantal resultaten van de bijeenkomst Talent zoekt Werk. Vertegenwoordigers van onderwijs, vluchtelingenwerk, landelijke werkgevers met beproefde arbeidstoeleidingstrajecten voor statushouders, gemeenten, kenniscentra, leerwerkloketten en statushouders kwamen op 1 februari in het raadhuis van de gemeente Hilversum bijeen om het talent van de statushouders te verbinden met passend werk.

Statushouders zoeken massaal werk en werkgevers in steeds meer sectoren zoeken massaal geschikte werknemers. Werkgevers en statushouders zijn vaak onbekend met elkaar. Samen is naar manieren gezocht om statushouders beter naar werk te begeleiden. De mogelijkheden van zowel de vraag- als aanbodkant en hoe de verschillen te overbruggen zijn inzichtelijk geworden.

Onder begeleiding van twee dagvoorzitters lichtten sprekers bestaande samenwerkingsovereenkomsten naar werk en inburgering en opleiding toe. Een panel van deskundigen op gebied van begeleiding, bemiddeling en re-integratie van statushouders is in gesprek gegaan met professionals.

De werkconferentie is in opdracht van Divosa georganiseerd vanuit de verschillende arbeidsmarkt-regio’s Midden-Nederland die zich samen inzetten om statushouders aan het werk te krijgen. Het vond voor de eerste keer in Gooi en Vechtstreek plaats.

Meer nieuws

Al het nieuws