voor inwoners, met gemeenten

Wervingsactie nieuwe jongeren voor klankbordgroep

Publicatiedatum: 18 juli 2022

De Regio Gooi en Vechtstreek wil dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien en passende hulp krijgen als dat nodig is. Om daarover mee te praten zoeken we jongeren die ervaring hebben met psychische problemen, jeugdzorg of jeugdbescherming en (dreigende) uithuisplaatsingen. Wil jij jouw kennis en ervaring delen en heb je ideeën over hoe het beter kan? We organiseren 4 keer per jaar een klankbordgroep voor jongeren waarin je actief betrokken wordt bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Dit doen we vanuit Samenkracht!. Deelnemers ontvangen een vergoeding van €15,- per keer.

Ben jij of ken jij jongeren die met ons willen meepraten? Meld je dan via samenkracht@regiogv.nl. Wij bellen eerst om kennis te maken.

Meer nieuws

Al het nieuws