voor inwoners, met gemeenten

Woningbouw regio Gooi en Vechtstreek op koers

Publicatiedatum: 19 maart 2018

In de afgelopen 2 jaar (2016 en 2017) zijn in de regio Gooi en Vechtstreek in totaal ruim 1800 nieuwe woningen gebouwd. 350 meer dan was gepland. Van alle nieuwe woningen was 1 op de 3 een zogeheten betaalbare woning. Dat wil zeggen: een sociale huurwoning met een huur tot € 710,– of een koopwoning tot € 180.000,–. Ook hiermee wordt voldaan aan de doelstelling van 1/3 betaalbare bouw uit de Regionale Woonvisie.

Regionale woonvisie

De regionale ambitie is om tot 2030 uur 11.500 woningen te bouwen in de regio. Dit hebben de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek in 2016 in  de Regionale Woonvisie uitgesproken en afgestemd met de provincie Noord-Holland. Er is in de woonvisie afgesproken om tot 2020 per jaar 750 woningen op te leveren. Enerzijds om aan de groeiende vraag naar woningen te kunnen voldoen en anderzijds om een inhaalslag te maken voor de lagere productie van woningen tijdens de crisis. Hiermee is de lat hoog gelegd, aangezien de gemiddelde jaarproductie van nieuwbouwwoningen in de regio al jaren rond de 500 woningen ligt.

Marianne Verhage, wethouder in Huizen en voorzitter van de regionale stuurgroep Wonen: “Ik ben ontzettend blij dat de woningbouw is aangetrokken. Het was ook nodig, want de druk op onze woningmarkt neemt toe. We merken dit ook aan de grote vraag naar betaalbare woningen”.

Woningbouwplannen

Naast enkele grote woningbouwlocaties zoals de Bloemendalerpolder in Weesp en de Blaricummermeent in Blaricum zijn er  veel kleine woningbouwplannen gerealiseerd Ook voor de komende jaren denken de gemeenten hun ambities waar te kunnen maken. Er liggen voldoende plannen op de plank om de komende jaren de productie op peil te houden. Dit is ook nodig omdat de druk op de woningmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek onverminderd hoog is en de vraag naar betaalbare woningen groot is.

Meer nieuws

Al het nieuws