voor inwoners, met gemeenten

ZorgStart helpt inwoners regio aan een baan in de zorg

Publicatiedatum: 27 januari 2021

ZorgStart is één van de maatregelen die de Regio inzet om de arbeidsmarkt te versterken, tijdens en na de coronacrisis. ZorgStart is voor alle inwoners die willen werken in de zorg, bijvoorbeeld bij werkloosheid of wanneer een carrièreswitch wordt overwogen. Ook mensen zonder de juiste vooropleiding zijn welkom; iedereen kan zich aanmelden via www.zorgstart.nl.

Na aanmelding worden (via een persoonlijk advies) de mogelijkheden en route onderzocht naar een baan in de zorg. Werkgevers worden vanuit ZorgStart ondersteund en gefaciliteerd bij de instroom van nieuwe medewerkers. Op dit moment is ZorgStart een samenwerking met 15 partners; Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Kwintes, Philadelpia, Sherpa, Visio, Vitaal Thuiszorg, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Utrechtzorg, UWV, Regio Gooi en Vechtstreek en Calibris Advies. Ook andere zorgorganisaties zijn welkom.

Annette Wolthers, wethouder in Hilversum en voorzitter van het regionaal overleg Werk en Inkomen, is trots op wat er in korte tijd is gerealiseerd. “ZorgStart is geen tekentafelding, maar een concreet  antwoord op de personeelstekorten in de zorg.”

Stijging werkloosheid

ZorgStart is onderdeel van een breed maatregelenpakket van de regiogemeenten om werkgevers te ondersteunen en de werkgelegenheid op peil te houden. De gemeenten investeren niet alleen in werkgelegenheid voor de zorg, maar ook in de mediasector, kringloopeconomie en bouwbedrijven werkzaam binnen de energietransitie. De afgelopen maanden zijn veel inwoners hun baan kwijt geraakt, en het is de verwachting dat de werkloosheid komend jaar toeneemt waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst worden getroffen.

Het project ‘Gooi en Vechtstreek Werkt Door’ is ook onderdeel van het maatregelenpakket en is in december begonnen. Hierbij verbindt het WerkgeversServicepunt werkgevers aan elkaar zodat werknemers (eventueel tijdelijk) van werk naar werk worden begeleid.
Kijk op onze website voor alle projecten en investeringen die gedaan worden om de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Meer nieuws

Al het nieuws