Algemeen Bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum
Datum
7 december 2016
Aanvang
08:30
Eindtijd
09:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

1. Opening mededelingen en vaststellen agenda

2. Kadernota 2018

PDF • 751 kB

3. Verzelfstandiging RAV

4. Bestuurderstevredenheidonderzoek

5. Kredietvoorstel dienstauto’s

6. Afstemming gesprek met GS over de bestuurskrachtmeting

7. Verslag van 6 oktober

8. Begrotingswijziging Veilig Thuis nummer 2 begroting 2017

9. Begrotingswijziging Werkgeversdienstverlening nummer 10 Begroting 2017

10. Autovervangingsplan 2017

11. Kredietvoorstel 2016 vervanging accupakket rangeermachine

12. Financiering 2017 aantrekken vlottende en vaste financieringsmiddelen

13. Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten

14. Uitvoeringsprogramma RSA