Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

voor inwoners, met gemeenten

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Locatie
Regiokantoor
Datum
11 april 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Voorzitter
Pieter Broertjes
Secretaris
Jaap Jan Bakker

De vergadering vangt aan met een besloten gedeelte van 11.00 uur tot 11.30 uur.

II 02 Vaststellen verslag van 7 maart 2019

II 06 Ontwerpbegroting 2020-2022

Ter behandeling door het dagelijks bestuur.

II 07 Voorlopige jaarstukken 2018

Ter behandeling door het dagelijks bestuur.

De stukken worden niet eerder dan na 4 april verwacht en zodra gereed nagezonden.

II 08 Actualiteiten en de rondvraag