Extra Regiopodium Webinar Thema Grondstoffenvisie

voor inwoners, met gemeenten

Extra Regiopodium Webinar Thema Grondstoffenvisie

Locatie
Webinar / zoommeeting (inloggen kan vanaf 18.45 uur)
Datum
11 september 2020
Aanvang
19:00
Eindtijd
20:30
Voorzitter
nvt
Secretaris
Marc Maassen

Deelname & Aanmelden

Deze digitale bijeenkomst is bedoeld voor de woordvoerders van het onderwerp afval- grondstoffen en circulaire economie. Hiermee volgen we de aanbevelingen van de werkgroep Verbeteringen Regionale Besluitvorming. Helaas is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk i.v.m. corona, maar we doen er alles aan om de dialoog een plaats te geven. Om deze bijeenkomst zo interactief mogelijk te maken is inzicht in het aantal deelnemers noodzakelijk. U dient zich met onderstaand formulier aan te melden. Dit is mogelijk tot en met 10 september. Zonder vooraanmelding is deelname niet mogelijk! Na aanmelding ontvangt u, voorafgaand aan de bijeenkomst, een bevestiging met een inlogcode. Met een opname wordt deze ontmoeting achteraf eveneens toegankelijk gemaakt voor overige raadsleden.

Aanmeldformulier Webinar Grondstoffenvisie

Naar een nieuwe visie op grondstoffen

De wereld van het afval is in beweging. Het Rijk wil naar volledig circulair in 2050. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben aangegeven een  nieuwe visie op huishoudelijk afval en grondstoffen te willen ontwikkelen. Met het einde in zicht van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) is dit hét moment om te schakelen naar een toekomstbestendig afvalbeleid. Een gezamenlijke nieuwe stip op de horizon is daarvoor de eerste stap.

Met deskundige inleiders en bestuurder Joost Boermans gaan we tijdens dit Regiopodium in gesprek over:

  • De relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie als context voor een nieuwe grondstoffenvisie;
  • De link met het klimaat en de ’10 strategieën naar circulair’ van het Rijk;
  • De kansen en de betekenis voor onze inwoners;
  • De huidige focus op afvalscheiding en alternatieven;
  • De toekomst van inzameling PMD (Plasticverpakkingen, Metalen verpakkingen en, Drinkpakken);
  • Het betaalbaar houden van de afvalinzameling.

Deze avond biedt de mogelijkheid om met elkaar en met deskundigen over de nieuwe grondstoffenvisie in gesprek te gaan, u te laten inspireren en informeren over de laatste ontwikkelingen en te ervaren wat er (boven)lokaal speelt. Dit Regiopodium is een startpunt voor de vervolgbijeenkomst(en) in uw gemeenteraad.

Programma

19.00 uur             Welkom & introductie

Marije Mansfeld, communicatieregisseur van de Regio en host

19.05 uur             Circulaire Economie: De 10 strategieën van het Rijk en meer

Presentatie van Klaske Kruk, oprichter Circularities en betrokken bij het opstellen van de handleiding Regioaanpak CE van het Rijk

19.25 uur             Uitkomsten onderzoek effecten nascheiden PMD en Diftar

Presentatie van Albert van Winden, specialist in afvalbeleid bij KplusV

19.35 uur             De bestuurlijke zienswijze op de startnotitie en de grondstoffenvisie

Interview met Joost Boermans, wethouder in Wijdemeren en regionaal trekker van het programma Circulaire Economie

19.45                    In gesprek over de regionale visie

Met de deskundigen en deelnemers in gesprek

20.25 uur             Afsluiting en vervolg

Marije Mansfeld (host), vervolgstappen Joost Boermans

20.30 uur             Einde programma

 Alle stukken behorende bij dit Regiopodium zijn vanaf 4 september online te vinden op de programmapagina Circulaire Economie.

Sprekers

Klaske Kruk
Klaske Kruk is oprichter van Circularities dat overheden en bedrijven helpt om circulaire economie door te vertalen naar hun dagelijkse werkzaamheden. Zij was nauw betrokken bij het  Rijksprogramma “regiodagen CE aanpak” en het opstellen van de handleiding voor de Regio aanpak CE van het Rijk begin dit jaar. Tijdens het Regiopodium geeft Klaske ons handvatten voor de weg naar een circulaire duurzame regio.

Meer info over Circularities
Podcasts ‘Overheden in de circulaire economie’

Albert van Winden
Albert van Winden is een specialist in afvalbeleid en begin dit jaar in dienst getreden bij KplusV als senior adviseur. Tijdens het Regiopodium zoomt Albert in op de PMD inzameling in onze regio en vertelt hij ons wat de consequenties zijn van stoppen met bronscheiding van PMD en de invoering van Diftar. Meer info over Albert van Winden

Joost Boermans
Joost Boermans is wethouder van Wijdemeren en lid van het regionale portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid. Hij is lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en regionaal trekker van het programma Circulaire Economie. Tijdens het Regiopodium duidt hij de bestuurlijke zienswijze op de uitgangspunten en scenario’s uit de startmemo ‘naar een nieuwe grondstoffenvisie’.