Extra Regiopodium Webinar Verstedelijkingsstrategie MRA

voor inwoners, met gemeenten

Extra Regiopodium Webinar Verstedelijkingsstrategie MRA

Locatie
Regiokantoor (de vergadering kan worden bijgewoond via livestream, inloggen kan vanaf 18.45 uur)
Datum
29 september 2020
Aanvang
19:00
Eindtijd
20:00
Voorzitter
nvt
Secretaris
nvt

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontwikkelen samen een verstedelijkingsstrategie. Deze dient als bouwsteen voor de Nationale Omgevingsvisie. De Verstedelijkingsstrategie gaat over opgaven waarbij het Rijk nodig is in de besluitvorming en uitvoering, zoals investeringen in infrastructuur en watersystemen.

De Regio Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van de MRA. De MRA werkt samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie om op nationaal niveau keuzes te kunnen maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt uiteindelijk in omgevingsagenda’s voor verschillende landsdelen terecht komen. Volgens de huidige planning wordt het deelproduct Verstedelijkingsconcept en een eerste doorkijk naar de fasering in november 2020 bestuurlijk vastgesteld door het Rijk.

In februari jl. is door alle colleges in Gooi en Vechtstreek input vastgesteld, gebaseerd op huidige afspraken en inzichten uit onderzoeken als het MIRT Oostkant Amsterdam. Deze input is aangeleverd bij de MRA om op te nemen in de verstedelijkingsstrategie MRA. Voorbeelden van input zijn investeringen rondom de spoorcorridor in onze regio, het watersysteem in het Veenweidegebied en maatregelen op rijkswegen als de A27.

Tijdens dit webinar informeren de MRA en de Regio u over het verdere traject en de drie deelproducten die worden uitgewerkt: 1.)verstedelijkingsconcept, 2.) fasering voor de gehele MRA regio en 3.) investeringsagenda voor de komende decennia.

Voor meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie klik hier.

Het programma van dit webinar treft u hieronder aan in PDF.

Meer achtergrondinformatie over de verstedelijkingsstrategie MRA? Klik hier:

Praktische informatie

Datum:  dinsdag 29 september

Tijd:      19.00-20:00 uur (digitale bijeenkomst)

Uitnodiging en programma