voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
19 juli 2018
Aanvang
13:30
Eindtijd
16:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Regiobestuur en Portefeuillehoudersoverleg

3. Regionale Samenwerkingsagenda

4. Regionale omgevingsvisie

6. Rondvraag

7. Ruimte en mobiliteit: mededelingen

8. Dynamisch vervoersnetwerk

9. Rondvraag

10. Milieu en duurzaamheid: mededelingen

12. Rondvraag

13. Cultuur en recreatie: mededelingen

15. Toerisme Gooi en Vecht

16. Rondvraag

17. Economie en innovatie: mededelingen

18. Richting marktbewerkingsplan

19. Rondvraag