voor inwoners, met gemeenten

PFHO Fysiek Domein (Economie en Innovatie, Cultuur en Recreatie)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
5 april 2019
Aanvang
11:00
Eindtijd
12:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Opening en mededelingen

2. Resumé pfho februari

3. Internationaal onderwijs

4. Thema economic board

5. MRA invest

6. BO economie MRA

a. Agenda 8 maart 2019
b. Aanvraag uitvoering Kunst, cultuur, erfgoed
c. Werkplan kunst, cultuur en erfgoed MRA
d. punt 6. Mediavalley clustermanagement
e. punt 6a. Werkplan toerisme
f. Stand van zaken Plabeka trajecten

Amsterdam Economic Board
g. Highlights Amsterdam Economic Board

7. W.v.t.t.k. en rondvraag