PFHO Milieu en Duurzaamheid

voor inwoners, met gemeenten

PFHO Milieu en Duurzaamheid

Locatie
Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum (Naarden | Muiderbergzaal, begane grond)
Datum
15 december 2023
Aanvang
09:30
Eindtijd
10:45
Secretaris
Jacqueline Agricola

1. Opening en mededelingen

2. Resumé

Resumé PFHO 29-09-2023

3. Terugkoppeling RES

Mondelinge terugkoppeling

5. Bijpraten GAD

Mondelinge terugkoppeling

6. Rondvraag