voor inwoners, met gemeenten

PFHO Sociaal Domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Rivierenzaal)
Datum
27 juni 2019
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

Sociaal Domein

1. Jeugd en Onderwijs: Opening en mededelingen (voorzitter: Karin van Hunnik)

– Terugkoppeling BJ42
– Terugkoppeling bestuurlijke gesprekken met de GI’s
– Terugkoppeling bijeenkomst Renee Peters

2. Vaststellen agenda, resumé en conformstukken

PDF • 159 kB

3. Terugkoppeling minder administratie, meer zorg

Presentatie

4. Verwijzing naar jeugdhulp door kinderrechter

5. Concept statement JeugdzorgPlus

6. Zo thuis als mogelijk opgroeien

– Stand van zaken versterken pleegzorg
– stand van zaken en richting uitvoeringsagenda verblijf

7. Rondvraag

8. Gezondheid en Ondersteuning: Opening en mededelingen (voorzitter: Astrid Heijstee)

– Coalities Netwerk Goed en Gezond Leven

10. LHBTI-beleid Hilversum

11. Terugkoppeling Publieke Gezondheid

12. Rondvraag

13. Participatie, Werk en Inkomen: Opening en mededelingen (voorzitter: Annette Wolthers)

– Regionaal actieplan aanpak tekorten

14. Vaststellen agenda en resumé

15. Evaluatie Schoonthuis

16. Perspectief op Werk

17. Rondvraag