voor inwoners, met gemeenten

Regiopodium

Locatie
Regiokantoor
Datum
26 april 2019
Aanvang
16:00
Eindtijd
19:30
Voorzitter
Frits Vogel
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Tijdens dit Regiopodium is de ontwerp Regionale samenwerkingsagenda vrijgegeven voor behandeling door de gemeenteraden. Tijdens het eerstvolgende Regiopodium op 13 mei is er gelegenheid om in afstemming met de overige gemeenteraden eventuele wijzigingsvoorstellen (amendementen) af te stemmen. De Regioambassadeurs begeleiden dit proces van ‘uitwisseling en afstemming’. Er zijn raadsfracties die hierover regionaal reeds afstemming in gang gezet hebben. Voor de uitwisseling en afstemming van de wijzigingsvoorstellen door de regioambassadeurs is het volgende emailadres beschikbaar: j.bakker@regiogv.nl

Het streven is er op gericht de Regionale samenwerkingsagenda medio juli in alle gemeenteraden vast te stellen.

Tijdens het Regiopodium is door de vicevoorzitter van de Regioambassadeurs Frits Vogel en namens het bestuur van de Regio Astrid Heijstee en Alexander Luijten, toelichting gegeven op het proces en de focus die in de Regionale samenwerkingsagenda is aangebracht.

In twee ronden aan vier tafels is actuele regionale informatie verstrekt aan de deelnemers. Bij de betrokken adviseurs en de bestuurlijk trekkers werd aan tafel goed doorgevraagd over feiten, motieven en andere achtergronden waarmee het beeld van wat speelt completer werd.

 

Uitnodiging en programma

Presentatie Tafel 1 Omgevingsvisie wonen economie en mobiliteit

Presentatie Tafel 2 Omgevingsvisie landschap, water en ondergrond

Presentatie Tafel 3 Doelgroepenvervoer

Presentatie Tafel 4 Inkoop sociaal domein