voor inwoners, met gemeenten

Salaris

Bij Regio Gooi en Vechtstreek werk je aan resultaat voor de samenleving,  bij een ambitieuze organisatie en met een salaris dat marktconform is. Iedere functie is gekoppeld aan een salarisschaal. Dat gebeurt met een generiek functiewaarderingssysteem. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, vindt er bij een positieve beoordeling elk jaar een periodieke verhoging plaats. Ambtenaren krijgen een salaris volgens vastgestelde salarisschalen.

Individueel keuze budget

Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt jouw IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan een aantal bestedingsdoelen, zoals verlof, fiets, opleiding (indien niet vergoed door de Regio) of vakbondscontributie.

Vakantiedagen

Als je 36 uur werkt, heb je in elk geval 151,2 uren vakantie per jaar. Werk je parttime, dan worden de vakantiedagen ‘naar rato’ berekend. Met de inzet van je IKB is het mogelijk om tot maximaal 4 weken extra vakantie te kopen per jaar.

Opleiding en ontwikkelen

Natuurlijk vindt ook Regio Gooi en Vechtstreek het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. We bieden hiervoor diverse vergoedingsvarianten aan. In gesprek met je leidinggevende overleg je welke opleiding en/of training je graag wilt doen. Daarbij maken we met elkaar de afweging of die keuze bijdraagt aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Thuiswerken en flexplekken

In overleg met je leidinggevende bepaal je de indeling van je werkweek: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (bijvoorbeeld publieksfuncties en technische functies) is de flexibiliteit beperkt. Afhankelijk van je functie is het in overleg mogelijk om thuis te werken.

Pensioen

Werken bij de overheid en dus ook de Regio geeft je de zekerheid van een pensioen opgebouwd bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP). Meer informatie over het ABP kan je vinden op: www.abp.nl

Korting op verzekeringen

Medewerkers van de Regio krijgen bij een aantal ziektekostenverzekeraars collectiviteitskorting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekeringen. Er zijn ook mogelijkheden om korting te krijgen bij diverse verzekeringen zoals auto,- pechhulp,- inboedel,- en reisverzekeringen.