Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Training van 2 dagdelen  op  maandag 7 september en 5 oktober 2020, verzorgd i.s.m. Veilig Thuis

Per 1 januari 2019 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd met een ‘afwegingskader’. Dit hulpmiddel ondersteunt je bij je besluitvorming om wel of niet te melden. De meldcode kent vijf stappen die aangeven wat je moet doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is.

In deze interactieve training leer je meer over de nieuwe meldcode, wat deze betekent en hoe je ernaar moet handelen. We staan stil bij de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij de signalen ervan en bij de vraag hoe je deze ‘bespreekbaar’maakt. Wat is acuut onveilig en wat is structureel onveilig?
Wat betekent het werken met de meldcode voor jou als professional? Wat ‘moet’ je en wat mag je? Wat gebeurt er na een melding en wat kan je van Veilig Thuis verwachten?

Programma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 4 uur.

Twijfel je of deze training iets voor je is? Neem dan contact op met Catelijne van der Hoeven, vertrouwensarts bij Veilig Thuis: 06-22737502