voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis bundelt alle bijeenkomsten waar kennis en informatie over het sociaal domein wordt gedeeld en verder wordt ontwikkeld. Het kan gaan om thematische bijeenkomsten,masterclasses, workshops, etc.

Met en van elkaar leren

Het doel van de bijeenkomsten is met en van elkaar leren. Doelgroepen zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Ideeën?

Heeft u zelf ideeën voor een bijeenkomst of behoefte aan kennis (uitwisseling) over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten!

Contact

Irma Lameris
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
26 april 2018 Werkatelier GGZ en Werk en inkomen Gooi en Vechtstreek
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
26 april 2018 Bijeenkomst over Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
14 juni 2018 Privacy in de praktijk van het Sociaal Domein
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Eerdere bijeenkomsten
12 april 2018 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (12 april en 8 mei)
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
14 maart 2018 Masterclass Banenafspraak 3 en 4
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
7 februari 2018 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (7 februari en 5 maart)
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
5 februari 2018 Masterclass Banenafspraak 1 en 2
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
25 januari 2018 Leren signaleren en bespreekbaar maken; wet Meldcode
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis