voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis bundelt alle bijeenkomsten waar kennis en informatie over het sociaal domein wordt gedeeld en verder wordt ontwikkeld. Het kan gaan om thematische bijeenkomsten,masterclasses, workshops, etc.

Met en van elkaar leren

Het doel van de bijeenkomsten is met en van elkaar leren. Doelgroepen zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Ideeën?

Heeft u zelf ideeën voor een bijeenkomst of behoefte aan kennis (uitwisseling) over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten!

Contact

Gabriëlle van der Gant & Maaike Huisman
regionaalleerhuis@regiogv.nl 

Agenda

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

Maandag 4 maart 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur
 • Nader te bepalen
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Eerdere bijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 29 februari van 11.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 30 november van 10.00-12.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Omgaan met verward (onbegrepen) gedrag

Maandag 20 november 2023 van 09.30-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Intercultureel werken

Maandag 6 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Basistraining Taalvrijwilligers

Donderdag 2, 9, 16 en 23 november 2023 van 13:00 tot 16:00 uur
 • Bibliotheek Gooi+ locatie Loosdrecht, Tjalk 41, 1231 TT Loosdrecht
 • Regionaal Leerhuis

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Woensdag 14 juni van 14.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Basistraining nieuwe taalvrijwilligers in de regio Gooi en Vechtstreek

Donderdag 1, 8, 15 en 22 juni 2023 van 13:00-16:00 uur
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis