voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Leerhuis bundelt alle bijeenkomsten waar kennis en informatie over het sociaal domein wordt gedeeld en verder wordt ontwikkeld. Het kan gaan om thematische bijeenkomsten,masterclasses, workshops, etc.

Met en van elkaar leren

Het doel van de bijeenkomsten is met en van elkaar leren. Doelgroepen zijn onder meer medewerkers (uitvoerend en beleidsmatig) van gemeenten en samenwerkingspartners, bestuurders en overige belanghebbenden of belangenorganisaties.

Ideeën?

Heeft u zelf ideeën voor een bijeenkomst of behoefte aan kennis (uitwisseling) over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten!

Contact

Irma Lameris
i.lameris@ggdgv.nl

Agenda
Donderdag 22 november 2018, 16.00-17.30 uur Extra voorlichtingsbijeenkomst over verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
22 en 27 november 2018 van 9.30-16.30 uur Cursus Mental Health First Aid (november 2018)
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 6 december 2018 van 13.00-17.00 uur (12.30 inloop met broodje) Training ‘signaleren en bespreekbaar maken van verslaving en/of psychiatrische problemen’
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Eerdere bijeenkomsten
Donderdag 8 november van 14.00 - 16.30 uur Masterclass Banenafspraak 3 en 4 “regelingen voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen”
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
18 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Onderwijs' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 18 oktober 2018, 16.00-17.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
16 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Medisch/GGZ' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 16 oktober 2018, 9.30-11.00 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
11 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Onderwijs' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 11 oktober 2018, 9.30-11.00 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
11 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Kinderopvang' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 11 oktober 2018, 16.00-17.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 11 oktober 2018, 10.00-12.30 uur Masterclass Banenafspraak 1 en 2
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
10 oktober 2018, 19.00-20.30 uur: cluster 'Kinderopvang' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 10 oktober 2018, 19.00-20.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
9 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Jeugdhulp' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9 oktober 2018, 9.30-11.00 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
9 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Welzijn en Zorg' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9 oktober 2018, 16.00-17.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
4 oktober 2018 Werken aan gemeenschapskracht en/of aanpak eenzaamheid
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
4 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Justitie' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4 oktober 2018, 9.30-11.00 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
3 oktober 2018, 19.00-20.30 uur: cluster 'Medisch/GGZ' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 oktober 2018, 19.00-20.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
3 en 10 oktober van 9.30-16.30 uur Cursus Mental Health First Aid (oktober 2018)
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
2 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Welzijn en zorg' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 oktober 2018, 9.30-11.00 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
2 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Jeugdhulp' Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 oktober 2018, 16.00-17.30 uur
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
24 september 2018 van 9.00-11.30 uur Werksessie prioriteiten stellen voor samenwerking onderwijs en gemeenten
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 13 september 2018 van 14.00-16.30 uur Kenniscarrousel Sociaal Domein
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 6 september 2018 van 17.30-20.00 uur Laaggeletterdheid in de zorg, van intenties naar acties
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
14 juni 2018 Privacy in de praktijk van het Sociaal Domein
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
12 juni 2018 Ouderenmishandeling, signaleren en dan?
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
6 juni 2018 Cursus Mental Health First Aid
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
26 april 2018 Werkatelier GGZ en Werk en inkomen Gooi en Vechtstreek
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
26 april 2018 Bijeenkomst over Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
12 april t/m 8 mei 2018 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (12 april en 8 mei)
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
14 maart 2018 Masterclass Banenafspraak 3 en 4
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
7 februari t/m 5 maart 2018 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (7 februari en 5 maart)
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
5 februari 2018 Masterclass Banenafspraak 1 en 2
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
25 januari t/m 15 februari 2018 Leren signaleren en bespreekbaar maken; wet Meldcode
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis