Bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Dinsdag 6 juli van 15.00 – 17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

We starten de bijeenkomst met een korte presentatie over het zorg- veiligheidshuis. Sanne Medaets zal speciaal voor de aandachtsfunctionarissen een presentatie geven over het Zorg- en Veiligheidshuis. Zij is procesregisseur bij het ZVH en zal vertellen over welk soort casuïstiek zij behandelen, wat het verschil is met Veilig Thuis, met welke partners zij samenwerken en wat zij voor jullie organisatie kunnen betekenen. Tijdens of achteraf is er ruimte om vragen te stellen.

Vervolgens gaan we onderling met elkaar in gesprek over de invulling van de rol als aandachtsfunctionaris. Waarbij we ook aandacht hebben voor de opbrengsten binnen de verschillende organisaties, welke ervaringen iedereen heeft en hoe je onderwerp onder de aandacht houdt.

Dit zullen we doen in kleine groepjes waarna we vervolgens plenair de best-practices met elkaar bespreken.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Programma

De cursus bestaat uit een online bijeenkomst op dinsdag 6 juli van 15:00-17:00. De bijeenkomst vindt plaats via zoom. Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht tijdens de online bijeenkomst. .

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis