Cursus Mental Health First Aid (oktober 2018)

3 en 10 oktober van 9.30-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Als iemand zijn vinger snijdt of z’n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als iemand een paniekaanval krijgt of depressief overkomt?

Met de cursus Mental Health First Aid leer je hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Je krijgt informatie over de meest voorkomende psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leer je hoe je moet handelen in een crisissituatie.

Mental Health First Aid is een succesvolle cursus die inmiddels in meer dan 23 landen wordt aangeboden. Dit keer vanuit het programma Bescherming en Opvang i.s.m. het Regionaal Leerhuis.
Meer informatie: www.mhfa.nl.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van de gemeenten uit de regio die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld medewerkers van het sociaal plein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Data & tijden

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 7 uur:

  • Woensdag 3 oktober van 9.30-16.30 uur
  • Woensdag 10 oktober van 9.30-16.30 uur

Van deelnemers wordt verwacht dat ze bij alle 2 bijeenkomsten aanwezig zijn.

Bij volledige deelname ontvang je een certificaat dat 3 jaar geldig is.

Aanmelding op uitnodiging

Binnenkort
Donderdag 6 september 2018 van 17.30-20.00 uur Laaggeletterdheid in de zorg, van intenties naar acties
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Donderdag 13 september 2018 van 14.00-16.45 uur Kenniscarousel Sociaal Domein
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
4 oktober 2018 Werken aan gemeenschapskracht en/of aanpak eenzaamheid
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
22 en 27 november 2018 van 9.30-16.30 uur Cursus Mental Health First Aid (november 2018)
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis