De Dienstenrichtlijn en gevolgen voor ruimtelijke voorschriften

Donderdag 5 maart 2020 van 14.30-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Hoe houd je de omgeving aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners

Door de casus ‘Appingedam’ is er meer aandacht gekomen voor de wijze waarop ruimtelijke voorschriften aan de Dienstenrichtlijn moeten worden getoetst.  Deze kennisbijeenkomst biedt inzicht in de achtergrond en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, het detailhandelsbeleid en de kaders waarin ruimtelijke voorschriften moeten worden getoetst aan de Europeesrechtelijke voorwaarden. Ook voor andere (economische) diensten heeft deze Dienstenrichtlijn effect (bijv. horeca, verblijfsaccommodaties).

Koos Seerden (Directeur Rho Adviseurs voor Leefruimte) verzorgt de presentatie. Rho is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ (oktober 2019) en de Handreiking ‘Inventariseren – concentreren en saneren detailhandel’(december 2019). In de presentatie komt ook lokale casuïstiek uit de regio aan de orde.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • de problematiek van de Dienstenrichtlijn
 • de casus Appingedam
 • de lessen daaruit → Handreiking en recente jurisprudentie
 • een aanpak voor gemeenten om hier op in te spelen in beleid en bestemmingsplannen
 • een uitstapje naar inventariseren – concentreren en saneren –(beleid en bestemmingsplannen)
 • een doorkijkje naar de Omgevingswet

Na de presentatie is er veel ruimte om in te gaan op vragen.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis