De Dienstenrichtlijn en gevolgen voor ruimtelijke voorschriften

Donderdag 5 maart 2020 van 14.30-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Hoe houd je de omgeving aantrekkelijk voor ondernemers en inwoners

Door de casus ‘Appingedam’ is er meer aandacht gekomen voor de wijze waarop ruimtelijke voorschriften aan de Dienstenrichtlijn moeten worden getoetst.  Deze kennisbijeenkomst biedt inzicht in de achtergrond en de doelstelling van de Dienstenrichtlijn, het detailhandelsbeleid en de kaders waarin ruimtelijke voorschriften moeten worden getoetst aan de Europeesrechtelijke voorwaarden. Ook voor andere (economische) diensten heeft deze Dienstenrichtlijn effect (bijv. horeca, verblijfsaccommodaties).

Koos Seerden (Directeur Rho Adviseurs voor Leefruimte) verzorgt de presentatie. Rho is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ (oktober 2019) en de Handreiking ‘Inventariseren – concentreren en saneren detailhandel’(december 2019). In de presentatie komt ook lokale casuïstiek uit de regio aan de orde.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • de problematiek van de Dienstenrichtlijn
 • de casus Appingedam
 • de lessen daaruit → Handreiking en recente jurisprudentie
 • een aanpak voor gemeenten om hier op in te spelen in beleid en bestemmingsplannen
 • een uitstapje naar inventariseren – concentreren en saneren –(beleid en bestemmingsplannen)
 • een doorkijkje naar de Omgevingswet

Na de presentatie is er veel ruimte om in te gaan op vragen.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis