Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)

Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020

voor inwoners, met gemeenten

Keuze voor één of meerdere van de volgende modules: (1) niet aangeboren hersenletsel (NAH), (2) licht verstandelijke beperking (LVB) of (3) autisme spectrum stoornis (ASS).

Toelichting

Verward of onbegrepen gedrag kan voortkomen uit een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze basis e-learnings richten zich op het vergroten van kennis over één van deze beperkingen.

Na afloop van deze e-learnings

 • Heb je basiskennis over niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.
 • Weet je hoe je deze aandoening(en) kunt herkennen en hoe je als professional of vrijwilliger ondersteuning kunt bieden.

Voor wie?
De basis e-learnings zijn vooral geschikt voor consulenten/beleidsmedewerkers sociaal domein, wijkteam medewerkers, welzijnsmedewerkers. Heb je ruime ervaring op het gebied van NAH, LVB, en/of ASS, dan zijn de e-learnings minder geschikt.

Aanbieder
De e-learnings zijn ontwikkeld door de MEE academie. Deze academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking.

Accreditatie
Deze e-learnings zijn niet geaccrediteerd.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze e-learnings zijn onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

Je kunt kiezen uit één of meerdere van de volgende modules. Klik op de linkjes voor meer informatie per module:

Let op! Aanmelden via het Regionaal Leerhuis en niet via de MEE-website.

De tijdsinvestering per module bedraagt circa 2 uur.

Na aanmelding ontvang je binnen een week een gratis voucher, waarmee je de e-learning(s) kunt volgen. Deze voucher is geldig tot 30 september 2020.

Binnenkort

Diverse data in 2022

Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld

 • Nader te bepalen, ergens in de regio Gooi en Vechtstreek
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 20 oktober 2022 en fysieke training: 20 oktober 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 1 november 2022 en fysieke training: 1 november 2022 van 17.00-19.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Webinar op donderdag 17 november en live praktijktraining op maandag 28 november 2022

Geaccrediteerde training cultuursensitief werken

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis