Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)

Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020

voor inwoners, met gemeenten

Keuze voor één of meerdere van de volgende modules: (1) niet aangeboren hersenletsel (NAH), (2) licht verstandelijke beperking (LVB) of (3) autisme spectrum stoornis (ASS).

Toelichting

Verward of onbegrepen gedrag kan voortkomen uit een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH), een licht verstandelijke beperking (LVB) en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze basis e-learnings richten zich op het vergroten van kennis over één van deze beperkingen.

Na afloop van deze e-learnings

 • Heb je basiskennis over niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking en/of Autisme Spectrum Stoornis.
 • Weet je hoe je deze aandoening(en) kunt herkennen en hoe je als professional of vrijwilliger ondersteuning kunt bieden.

Voor wie?
De basis e-learnings zijn vooral geschikt voor consulenten/beleidsmedewerkers sociaal domein, wijkteam medewerkers, welzijnsmedewerkers. Heb je ruime ervaring op het gebied van NAH, LVB, en/of ASS, dan zijn de e-learnings minder geschikt.

Aanbieder
De e-learnings zijn ontwikkeld door de MEE academie. Deze academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking.

Accreditatie
Deze e-learnings zijn niet geaccrediteerd.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze e-learnings zijn onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

Je kunt kiezen uit één of meerdere van de volgende modules. Klik op de linkjes voor meer informatie per module:

Let op! Aanmelden via het Regionaal Leerhuis en niet via de MEE-website.

De tijdsinvestering per module bedraagt circa 2 uur.

Na aanmelding ontvang je binnen een week een gratis voucher, waarmee je de e-learning(s) kunt volgen. Deze voucher is geldig tot 30 september 2020.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis