Doelgroepenvervoer

Woensdag 17 april 2019

voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek wil de Adviesraden in het sociaal domein en de eindgebruikers van het doelgroepenvervoer graag betrekken bij het doelgroepenvervoer. Begin 2019 is ook een bijeenkomst geweest.

Tijdens deze vervolgbijeenkomst wordt door de genodigden onder andere ingegaan op de ontwikkelingen van het doelgroepenvervoer, toegankelijkheid van het openbaar vervoer en wordt de nieuwe website van de Wmo-taxi gepresenteerd.