E-learning LVB en GGZ problematiek

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

voor inwoners, met gemeenten

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

Toelichting

De moeilijkheden en frustraties, die mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de maatschappij ervaren kunnen tot psychische problemen leiden. GGZ-problematiek kan hier ook los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen. Deze e-learning richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek.

Wat je leert:

 • Herkennen van psychische problematiek bij mensen met een LVB.
 • Communiceren en omgaan met mensen met een LVB gecombineerd met GGZ-problematiek.
 • Adequaat gebruikmaken van de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek.

Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking.

Programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. Het kost je ongeveer 5,5 uur om alle modules te volgen en alle oefenopdrachten uit te voeren.

 • Introductie
 • Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
 • Module 2. GGZ-problematiek
 • Module 3. Omgang met LVB en GGZ-problematiek
 • Module 4. Sociale kaart
 • Eindopdracht

Wanneer

De training is te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022.

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers sociaal domein, consulenten van de uitvoeringsdienst, wijkteam medewerkers, maatschappelijk werkers.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis