E-learning LVB en GGZ problematiek

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

Toelichting

De moeilijkheden en frustraties, die mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de maatschappij ervaren kunnen tot psychische problemen leiden. GGZ-problematiek kan hier ook los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen. Deze e-learning richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek.

Wat je leert:

 • Herkennen van psychische problematiek bij mensen met een LVB.
 • Communiceren en omgaan met mensen met een LVB gecombineerd met GGZ-problematiek.
 • Adequaat gebruikmaken van de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek.

Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking.

Programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. Het kost je ongeveer 5,5 uur om alle modules te volgen en alle oefenopdrachten uit te voeren.

 • Introductie
 • Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
 • Module 2. GGZ-problematiek
 • Module 3. Omgang met LVB en GGZ-problematiek
 • Module 4. Sociale kaart
 • Eindopdracht

Wanneer

De training is te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022.

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers sociaal domein, consulenten van de uitvoeringsdienst, wijkteam medewerkers, maatschappelijk werkers.

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis