E-learning LVB en GGZ problematiek

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

voor inwoners, met gemeenten

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

Toelichting

De moeilijkheden en frustraties, die mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de maatschappij ervaren kunnen tot psychische problemen leiden. GGZ-problematiek kan hier ook los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen. Deze e-learning richt zich op het vergroten van kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek.

Wat je leert:

 • Herkennen van psychische problematiek bij mensen met een LVB.
 • Communiceren en omgaan met mensen met een LVB gecombineerd met GGZ-problematiek.
 • Adequaat gebruikmaken van de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek.

Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking.

Programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. Het kost je ongeveer 5,5 uur om alle modules te volgen en alle oefenopdrachten uit te voeren.

 • Introductie
 • Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
 • Module 2. GGZ-problematiek
 • Module 3. Omgang met LVB en GGZ-problematiek
 • Module 4. Sociale kaart
 • Eindopdracht

Wanneer

De training is te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022.

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers sociaal domein, consulenten van de uitvoeringsdienst, wijkteam medewerkers, maatschappelijk werkers.

Binnenkort

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 29 februari van 11.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

Maandag 4 maart 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur
 • Nader te bepalen
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis