Geaccrediteerde cursus LVB, inclusief ervaringscircuit

Maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Heb je ook wel eens misverstanden aan de balie? Komen mensen niet opdagen?

Zeggen mensen ja maar doen ze nee? Had je het toch echt duidelijk uitgelegd maar is het anders begrepen? Herken je deze vragen? Mogelijk heb je te maken met een cliënt met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Het is uiterlijk niet zichtbaar en een deel van de mensen met een LVB is verbaal goed onderlegd. Het is dus begrijpelijk dat je mensen met een LVB niet direct als zodanig herkent. Hun beperking vormt vaak pas een probleem bij bijvoorbeeld het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. De kans bestaat dat de cliënt gefrustreerd raakt omdat hij overvraagd wordt en niet aan de verwachtingen kan voldoen. Onduidelijkheid en onbegrip kunnen dan tot conflictsituaties leiden.

Na afloop van deze cursus

 • ken je de kenmerken die kunnen wijzen op een LVB;
 • weet hoe je een LVB kunt signaleren;
 • ben je beter in staat om mensen met een LVB te herkennen;
 • weet hoe je kunt aansluiten bij mensen met een LVB in communicatie en gedrag.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met mensen met een LVB. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Aanbieder

Deze training wordt, in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door een trainer van MEE Utrecht & Gooi en Vecht.

Accreditatie

Deze training is SKJ geaccrediteerd voor 5,5 punten.
Via registerplein kunnen deelnemers zelf accreditatie aanvragen in de vrije ruimte.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag

Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

 • De cursus vindt plaats op maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur
 • De cursus bestaat uit twee delen:
  • Ochtend: ervaringscircuit. Je ervaart zelf hoe mensen met een licht verstandelijke het dagelijks leven ervaren.
  • Middag: theorie/ actieve oefeningen/ reflectie.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een training op locatie. In verband met de Coronasituatie kan dit veranderen naar een online training. In dat geval wordt het ochtendprogramma aangepast en kan dit invloed hebben op het aantal accreditatiepunten.

Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze cursus als je de gehele dag aanwezig kunt zijn.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis