Geaccrediteerde cursus LVB, inclusief ervaringscircuit

Maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Heb je ook wel eens misverstanden aan de balie? Komen mensen niet opdagen?

Zeggen mensen ja maar doen ze nee? Had je het toch echt duidelijk uitgelegd maar is het anders begrepen? Herken je deze vragen? Mogelijk heb je te maken met een cliënt met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Het is uiterlijk niet zichtbaar en een deel van de mensen met een LVB is verbaal goed onderlegd. Het is dus begrijpelijk dat je mensen met een LVB niet direct als zodanig herkent. Hun beperking vormt vaak pas een probleem bij bijvoorbeeld het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. De kans bestaat dat de cliënt gefrustreerd raakt omdat hij overvraagd wordt en niet aan de verwachtingen kan voldoen. Onduidelijkheid en onbegrip kunnen dan tot conflictsituaties leiden.

Na afloop van deze cursus

 • ken je de kenmerken die kunnen wijzen op een LVB;
 • weet hoe je een LVB kunt signaleren;
 • ben je beter in staat om mensen met een LVB te herkennen;
 • weet hoe je kunt aansluiten bij mensen met een LVB in communicatie en gedrag.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met mensen met een LVB. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Aanbieder

Deze training wordt, in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door een trainer van MEE Utrecht & Gooi en Vecht.

Accreditatie

Deze training is SKJ geaccrediteerd voor 5,5 punten.
Via registerplein kunnen deelnemers zelf accreditatie aanvragen in de vrije ruimte.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag

Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

 • De cursus vindt plaats op maandag 17 mei van 9.00-16.30 uur
 • De cursus bestaat uit twee delen:
  • Ochtend: ervaringscircuit. Je ervaart zelf hoe mensen met een licht verstandelijke het dagelijks leven ervaren.
  • Middag: theorie/ actieve oefeningen/ reflectie.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een training op locatie. In verband met de Coronasituatie kan dit veranderen naar een online training. In dat geval wordt het ochtendprogramma aangepast en kan dit invloed hebben op het aantal accreditatiepunten.

Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze cursus als je de gehele dag aanwezig kunt zijn.

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis