Geaccrediteerde online cursus Niet Aangeboren Hersenletsel

Donderdag 3 en donderdag 10 juni van 13.30-16.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Hersenletsel kan iedereen overkomen. Het betekent dat er een breuk komt in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals het was. De gevolgen leveren op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. Voor de omgeving is het vaak een niet zichtbare beperking, waardoor er met de gevolgen geen rekening wordt gehouden. Het herkennen en erkennen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) vraagt specifieke deskundigheid. Het is maatwerk.

In de basistraining NAH staan het herkennen van NAH, de gevolgen die het kan hebben en het omgaan met mensen met NAH centraal. In deze training krijg je inzichten en praktische handvatten om de ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij iemand met NAH en hun naasten. Naast een theoretisch deel, wordt er in de training gewerkt met een ervaringsdeskundige.

Na afloop van deze cursus

 • Heb je kennis over het ontstaan van NAH en de gevolgen hiervan;
 • Ben je in staat NAH te herkennen;
 • Heb je praktische handvatten hoe je om kunt gaan met iemand met NAH en hun naasten.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkersi die regelmatig in contact komen met mensen met NAH. Bijvoorbeeld (loket) medwerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Aanbieder

Deze training wordt verzorgd door een trainer van MEE Utrecht & Gooi en Vecht.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor 6 punten SKJ en 6 punten voor Registerplein.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag

Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

 • De cursus bestaat uit 2 online bijeenkomsten:
  • Donderdag 3 juni van 13.30-16.00 uur
  • Donderdag 10 juni van 13.30-16.00 uur

Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze cursus als je beide dagdelen aanwezig kunt zijn.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis