Geaccrediteerde cursus Straatcultuur, merken en imago 7 april 2021

Woensdag 7 april van 9.30-14.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Deze interactieve sessie wordt gegeven door Risiscoop en gaat in op de betekenis van imago en identiteit:

Wat willen jongeren uitdrukken met hun kledingstijl? Je leert hoe je een kledingscan toepast. Waarom voelen jongeren zich aangetrokken tot een bepaald imago?

Wat is de betekenis van identiteit? Hoe werkt het brein als het gaat om ergens bij willen horen of juist ergens niet willen bijhoren.

Je leert wanneer het verstandig is om in gesprek te gaan met jongeren en hoe je dat doet.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor Jeugdconsulenten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Aanbieder

Deze training wordt verzorgd door Risiscoop, voor meer informatie zie www.risiscoop.nl

Accreditatie

SKJ – 4 punten

Programma

De cursus vindt online plaats op:

 • Woensdag 7 april van 9.30-14.00 uur

Binnenkort

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis