Geaccrediteerde cursus Straatcultuur, merken en imago 7 april 2021

Woensdag 7 april van 9.30-14.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Deze interactieve sessie wordt gegeven door Risiscoop en gaat in op de betekenis van imago en identiteit:

Wat willen jongeren uitdrukken met hun kledingstijl? Je leert hoe je een kledingscan toepast. Waarom voelen jongeren zich aangetrokken tot een bepaald imago?

Wat is de betekenis van identiteit? Hoe werkt het brein als het gaat om ergens bij willen horen of juist ergens niet willen bijhoren.

Je leert wanneer het verstandig is om in gesprek te gaan met jongeren en hoe je dat doet.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor Jeugdconsulenten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Aanbieder

Deze training wordt verzorgd door Risiscoop, voor meer informatie zie www.risiscoop.nl

Accreditatie

SKJ – 4 punten

Programma

De cursus vindt online plaats op:

 • Woensdag 7 april van 9.30-14.00 uur

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis