Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

Woensdag 1 en 8 november van 9.00-16.45 uur

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten
Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren: maak jij het verschil?
Toelichting

Als een jongere tijdens het sporten een blessure oploopt of bevangen wordt door de hitte, dan weet je welke eerste hulp je moet verlenen. Maar wat doe je als een jongere tekenen van een eetstoornis laat zien, zichzelf beschadigt of suïcidale uitspraken doet?

De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ is een internationaal erkende cursus, waarin je leert hoe je eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren. Na afloop van de cursus:

 • Begrijp je meer over de factoren die een grote impact hebben op psychische gezondheid bij jongeren;
 • Heb je vaardigheden geleerd die je in het dagelijks leven kunt gebruiken zoals het herkennen van signalen en symptomen van psychische problemen bij jongeren;
 • Weet je hoe je jongeren naar de juiste hulp kunt verwijzen,
 • Weet je wat je moet doen als een jongere in een crisis verkeert.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende psychische aandoeningen: depressie, angstklachten, eetstoornissen, psychose, middelengebruik. Ook wordt er aandacht besteed aan seksuele en gender-diversiteit (LHTBQI+).

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers van de gemeenten uit de regio die regelmatig in contact komen met kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld consulenten/beleidsmedewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Let op! deze basis cursus is minder geschikt voor mensen die al veel kennis hebben over psychische aandoeningen bij jongeren.

Datum en tijd

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van een hele dag:

 • Woensdag 1 november 2023 van 9:00-16:45 uur en
 • Woensdag 8 november 2023 van 9:00 -16:45 uur

Lunch wordt verzorgd, eventuele allergieën uiterlijk een week van te voren doorgeven.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Accreditatie

De cursus wordt verzorgd door trainers van Power by Peers en is geaccrediteerd:

 • SKJ 16,5 accreditatiepunten
 • Registerplein 16 accreditatiepunten

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

 • Gegevens invullen indien van toepassing

Binnenkort

Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 14 juni van 14.30-16.30 uur

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 6 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 13 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 14 november van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis