Geaccrediteerde e-learning LVB en GGZ problematiek (VOL)

Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 15 december 2020 (VOL)

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Deze e-learning richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Onder GGZ-problematiek vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan autisme, ADHD of een depressie. Aan het eind van de training heb je antwoord op vragen zoals: welke psychiatrische stoornissen en/of aandoeningen komen voor bij deze doelgroep en hoe kan ik het beste hiermee omgaan, kunnen aan het einde van de opleiding worden beantwoord. Ook weet je dan bij wie je terecht kunt voor vragen en advies. Daarnaast breng je de opgedane kennis in de praktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Na afloop van deze cursus

 • Heb je je algemene basiskennis over mensen met LVB opgefrist.
 • Weet je welke psychische aandoeningen en/of stoornissen voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met LVB.
 • Kun je bij jeugdigen en volwassen met LVB ook GGZ problematiek herkennen.
 • Heb je theoretische kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek op het gebied van communicatie, houding en omgeving.
 • Kun je in de omgang met jeugdigen en volwassenen met een LVB en GGZ-problematiek, zijn houding en communicatie aanpassen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner.
 • Heb je kennis over de sociale kaart voor LVB en GGZ-problematiek en hoe deze in de praktijk te gebruiken is.

Voor wie?
De training is vooral geschikt voor medewerkers sociaal domein, medewerkers van uitvoeringsdiensten, wijkteam medewerkers en welzijnsmedewerkers. Heb je ruime ervaring op GGZ gebied, dan is deze training minder geschikt.

Aanbieder
De e-learning is ontwikkeld door de MEE academie. Deze academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking.

Accreditatie
SKJ: accreditatie is aangevraagd (circa 5,5 punten).
Registerplein: accreditatie is aangevraagd (circa 5,5 punten voor cliëntondersteuners).

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

Deze e-learning bestaat uit een aantal modules:
Module 1. Opfrissen basiskennis LVB
Module 2. GGZ-problematiek
Module 3. Tips in de omgang LVB en GGZ
Module 4. Sociale kaart
Evaluatie. Eindopdracht
De totale tijdsinvestering van deze opleiding is 5,5 uur, waarvan 2 uur e-learning/opdrachten en 3,5 uur oefenen in de praktijk.

Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s of cliënten te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder ontwikkelen.

U kunt zich niet meer aanmelden. 

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis