Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?

Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Er verandert veel in de geestelijke gezondheidszorg, dat heeft grote consequenties voor gemeenten. In deze training komen de ontwikkelingen in de GGZ tot 2021 aan bod.

Na afloop van deze cursus

 • Heb je een overzicht van actuele en aanstaande ontwikkelingen.
 • Weet je hoe deze ontwikkelingen onderling samenhangen.
 • Weet je wat je als gemeente nu en straks moet organiseren.
 • Heb je concrete tools om direct en op tijd aan de slag te gaan.

Voor wie?
Deze training is primair bedoeld voor consulenten sociaal domein en medewerkers van wijkteams. Beleid, management, gemeenteraad en wethouders kunnen de training ook volgen.

Aanbieder
De e-training wordt aangeboden door de Academie Sociaal Domein van jb Lorenz, een expertbureau dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein.

Accreditatie
Accreditatie (SKJ, Registerplein) is aangevraagd (3-4 punten).

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag
Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

De e-training duurt in totaal 4 uur en vindt online plaats op maandagmiddag 21 september en 28 september van 14.00-16.00. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Teams. Hiervoor ontvang je een week voor aanvang een link (deelnemen kan zonder Teams account).

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis