Geaccrediteerde Geaccrediteerde online training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen

E-learning: op eigen moment vóór 15 juni 2021 Online training: 15 juni 2021 van 20.00-21.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Alcoholgebruik kan ongemerkt overgaan van incidenteel gebruik naar gewoontevorming of problematisch gebruik. Daarnaast blijkt dat er vaak een grote samenhang is tussen overmatig gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. De ervaring leert dat de vraag om begeleiding/hulp moeilijk wordt gesteld en dat het overmatig alcoholgebruik/medicijngebruik vaak moeilijk wordt herkend; verslaving is de psychische ziekte met de hoogste treatment gap. Niet alleen de schadelijke effecten op de eigen gezondheid, maar ook de effecten op de directe omgeving zijn groot. Huisartsen en POH’ers kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering en doorverwijzing naar passende hulp en ondersteuning.

Aanbieder

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor huisartsen en POH GGZ en POH-S.

Accreditatie

ABAN, LV POH GGZ, POH-S: 3 punten.

Programma

De cursus bestaat uit een e-learning en een online training.

 • De e-learning duurt 2 uur en volgen deelnemers op hun eigen tijd voorafgaand aan de online training. Tijdens de e-learning leert u hoe u kunt handelen als u te maken krijgt met middelengebruik en krijgt u achtergrondinformatie.
 • De online training wordt gegeven via het programma Zoom op 15 juni van 20.00-21.30 uur. Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
  • Trends in middelengebruik
  • Herkennen van signalen
  • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning
  • Oefenen: bespreekbaar maken van riskant middelengebruik

NB.

 • Alleen na het volgen van de e-learning kunt u deelnemen aan de online training.
 • De online training dienen deelnemers te volgen op een laptop/desktop of tablet die beschikt over een microfoon en camera.

Binnenkort

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

Maandag 4 maart 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur
 • Nader te bepalen
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis