Geaccrediteerde online trainingen traumasensitief werken bij huiselijk geweld

Diverse data in 2022

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Praten over onveiligheid, huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling is geen vanzelfsprekendheid en zeker niet gemakkelijk. De schaamte en het schuldgevoel die het voor betrokkenen lastig maken om erover te durven praten, veroorzaken ook onzekerheid bij de professional. De impact van geweld is enorm en kan leiden tot trauma- gerelateerde klachten. Trauma- sensitiviteit leidt ertoe dat slachtoffers zich gehoord en begrepen voelen en dat er verwijzing plaatsvindt als dat nodig is.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor jeugdartsen of – verpleegkundigen, gemeente consulenten (WMO/Jeugd), POH-GGZ en jeugdhulpverleners uit de Regio Gooi en Vechtstreek.

Trainers

De trainers zijn beide werkzaam bij PI-Research.

Imke Wojakowski: Imke leidt zorgprofessionals op in competentie gericht werken (CGW) en traumasensitief werken. Ze heeft o.a. ervaring met arts-patiënt communicatie, gesprekstechniek voor  psychologen en motiverende gespreksvoering.

Sharon Kruisdijk – Hené: Sharon is al ruim 25 jaar werkzaam als leerlingbegeleider, onderwijsadviseur, trainer van schoolteams en wijkteams. Ze heeft o.a. ervaring met traumasensitief lesgeven en met de systemische benadering van ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren.

Accreditatie

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) deskundigheidsbevordering in de categorie Formeel leren – Scholing, 6 punten.
De scholing is geaccrediteerd bij de beroepsvereniging LV POH-GGZ als nascholing praktijkondersteuners voor 6 punten.
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals als scholing algemeen voor 6 punten.

Programma

De training bestaat uit twee bijeenkomsten. Deze zijn gericht op het vergroten van de kennis over trauma en op het verstevigen van de al aanwezige vaardigheden op het gebied van traumasensitief werken en technieken om effectief met betrokken cliënten in gesprek te gaan.

Aan de hand van opdrachten zal jij er achter komen wat je al traumasensitief aanpakt en waar jij je nog verder in kunt ontwikkelen.

De eerste bijeenkomst wordt jouw kennis versterkt over trauma vanuit ontwikkelingspsychologisch- en systeemtheoretisch perspectief en het herkennen van signalen en onderbouwen van vermoedens. Ook gespreksvaardigheden komen aan bod zoals; waar dien je rekening mee te houden in complexe gesprekken en hoe kan je informatie uitvragen zonder het vertrouwen te schaden/ het trauma te vergroten of het verhaal te beïnvloeden?

De tweede bijeenkomst is een verdieping waarin gespreksvaardigheden met specifieke slachtoffergroepen (mensen uit andere culturen, met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis en de verschillen tussen jonge kinderen en pubers) centraal staan.

Tussen de eerste en tweede bijeenkomst doe je een praktijkopdracht.

Data

Met maximaal 15 deelnemers per training:

Training 1

maandag 26 september en
maandag 10 oktober van 13:00-16:00 uur

Training 2

dinsdag 27 september en
dinsdag 11 oktober van 13:00-16:00 uur

Voorwaarde voor deelname is dat je de training meldcode gevolgd dient te hebben.

Binnenkort

E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 20 oktober 2022 en fysieke training: 20 oktober 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 1 november 2022 en fysieke training: 1 november 2022 van 17.00-19.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen voor POH’ers en huisartsen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Webinar op donderdag 17 november en live praktijktraining op maandag 28 november 2022

Geaccrediteerde training cultuursensitief werken

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Te volgen op een zelf te bepalen moment tussen 1 oktober en 30 november 2022

E-learning LVB en GGZ problematiek

 • Online
 • Regionaal Leerhuis