Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 16 mei van 09.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Herkennen en omgaan met mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS)

Toelichting

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

Programma

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Autisme vroeger en nu
 • Wat is autisme?
 • Informatieverwerking bij mensen met ASS
 • Hoe kun je autisme herkennen?
 • Diagnose ASS en theorieën
 • Belang van herkenning
 • Hoe kun je omgaan met iemand met ASS?
 • Bewust zijn van eigen attitude

Gedurende de training wordt de koppeling gemaakt met de eigen praktijk a.d.h.v. oefeningen en casuïstiek.

Accreditatie 

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 4 opleidingspunten op.

Wanneer

De training vindt plaats op maandag 16 mei van 09.00-13.00 uur op het Regiokantoor in Bussum.

Voor wie

De training is vooral geschikt voor medewerkers van de uitvoeringsdiensten, medewerkers sociaal domein, wijkteam medewerkers en welzijnsmedewerkers in de regio Gooi en Vechtstreek.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis