Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Herkennen en omgaan met mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS)
Toelichting

Dagelijks verwerken we duizenden prikkels. We ruiken, proeven, voelen, horen en zien. Zo geven we betekenis aan wat we waarnemen. Mensen met autisme hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken.

Als u in uw werk in contact komt met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), dan kan kennis hierover u helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden. Het herkennen van autisme en weten wat het voor iemand betekent om autisme te hebben, helpt u bij een autisme vriendelijke benadering.

Programma

Tijdens deze workshop krijg je naast basis theorie over autisme ook praktische tips over communicatie, structuur aanbrengen en visuele hulpmiddelen, die je helpen bij een autisme vriendelijke benadering. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige met autisme zijn/haar verhaal delen.

In deze workshop leer je:

 • de belangrijkste kenmerken van autisme;
 • hoe je autisme kunt herkennen;
 • hoe je in je communicatie rekening kunt houden met iemand met autisme.

Gedurende de training wordt de koppeling gemaakt met de eigen praktijk a.d.h.v. oefeningen en casuïstiek. De training wordt aangeboden samen met een ervaringsdeskundige met autisme.

Datum en tijd

De training vindt plaats op maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 4 opleidingspunten op.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Note

Het maximum aantal deelnemers voor deze training is reeds bereikt.

Binnenkort

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis